DEMONTAŽNI RADOVI

ODVOZ OTPADA

NAJAM LIFTA I TULJAKA

KONTAKT

ODVOZ RAZLIČITIH VRSTA OTPADA

ODVOZ GRAĐEVINSKOG I OSTALOG OTPADA

Tvrtka BARA – TRANS j.d.o.o. nudi profesionalne usluge odvoza svih vrsta otpada (glomazni otpad, građevinski otpad, elektronički otpad, bio otpad…) sa cjelokupnom uslugom demontaže (po potrebi), ručnim spuštanjem i nošenjem otpada sa određenog kata, utovarom u građevinske vreće i spuštanjem te utovarom u kombi vozilo, montiranjem kosog GEDA lifta radi bržeg i lakšeg utovara otpada u kombi vozilo ili građevinski kontejner, te montiranje građevinskih tuljaka i putem njih spuštanja otpada direktno u građevinski kontejner. Otpad se nakon toga prevozi na za to predviđeno i odgovarajuće zakonsko odlagalište otpada, te zbrinjava na siguran način.

Za Vašu uslugu odvoza otpada, nudimo kombi vozila veličine 13m3 i 18m3 zapremnine tovarnog prostora, te građevinske kontejnere zapremnine od 2.5m3 do 7m3.

Kao zakonski registrirana tvrtka za prijevoz otpada, upisani smo u “Očevidnik prijevoznika otpada” i imamo ugovorena razna odgovarajuća mjesta za odlaganje otpada na zakonski siguran i točan način.
CIJENA USLUGE odvoza Vašeg otpada, ovisi o vrsti same usluge koja Vam je potrebna (demontaža namještaja ukoliko je potrebna i/ili odvoz otpada), količini (m3) otpada koji je potrebno spustiti na jedan od načina (ručno i/ili u vrećama, GEDA kosim liftom ili građevinskim tuljcima), o vrsti otpada (glomazni otpad, građevinski otpad (knauf, keramika, beton, drvenarija, vuna), elektronički otpad, bio otpad… ) koji je potrebno zbrinuti na odlagalište otpada, vrsti vozila kojim se vrši usluga prijevoza otpada (kombi vozilo, građevinski kontejner), te o samoj lokaciji na kojoj se vrši usluga odvoza otpada (kuća/zgrada, kat, lift).
Za izvršenje svih vrsta odvoza otpada, na raspolaganju imamo više stručno osposobljenih timova, visokokvalitetni alat za pokrivanje usluga demontaže, vozni park sa različitim dimenzijama kombi vozila prilagodljivim Vašoj lokaciji te najvažnije od svega znanje, volju, želju i motivaciju za stručno izvršavanje Vaše usluge i na taj način OPRAVDANJE VAŠEG POVJERENJA!

BARA TRANS j.d.o.o.
ADRESA: Moslovačka ulica 6, 10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska
OIB: 47813807860
BANKA: Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR5124020061100792164
RADNO VRIJEME:
Pon - Pet 08 - 20 h, Sub 08 - 15 h

© BARA-TRANS